Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Bezpečnostní kotvící systémy na střechách - obecná pravidla

20. 6. 2016

Obecná pravidla

Osazení střešních bezpečnostních systému pro možnost uchycení lana osobního úvazu je nutné vždy, pokud při provozování objektu budou na střechu vstupovat pracovníci a při tomto pohybu jim hrozí riziko pádu přes volnou hranu, propadnutí otvorem, uklouznutí nebo propadnutí střešním pláštem.Práce prováděná na střechách sebou nesou téměř vždy výrazné riziko úrazu. Zvláště udržovací je nutné provádet zpravidla v každém ročním období, často za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Ilustrační foto, zádržné systémy pro šikmé střechy, zdroj: internetZpůsob údržby střešního pláště a zařízení na něm, včetně odstraňování nadměrného množství sněhu je nutné řešit již ve stádiu projektových prací. Dodatečné řešení bezpečnosti práce na střechách po dokončení stavby je problematické a také výrazně dražší než při vlastní výstavbě.

Vhodně navržený strešní bezpečnostní kotevní systém určený pro provoz a správu objektu, je možné použít jako bezpečnostní prvky při organizaci výstavby a tím snížit jak náklady, tak i zvýšit bezpečnost stavebních prací. Vyřešení systému kotvících bodů, které slouží k zajištení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provozu , správy a údržby budov je často  nezbytnou podmínkou pro řádný provoz objektu.
Pro pohyb na střeše, který vyžaduje použití osobních úvazů je nutné již v rámci zpracování
projektové dokumentace řešit možnost uchycení osobního úvazu k staticky odpovídajícímu systému. Pokud není řešením systém kolektivní ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci je nutné zajistit individuální ochranu osob, které se budou po střeše pohybovat.

Tato metodika vychází z kotvících bodů a systémů odpovídajících EN 795 a EN 517

Mezi nejčastejší důvody, proč je nutné na střechu vstupovat patří:

- kontrola, revize a obsluha různých zařízení umístěných na streše ( jako např. klimatizační jednotky, vzduchotechnika apod.)
- kontrola, revize a čištění komínů
- údržba fotovoltaických a solárních systémů
- péče o světlíky
- čištění střešních vpustí
- odstranění nadměrného množství sněhu
- péče a údržba zeleně
- provádění oprav a údržbových prací
- a řada dalších případů

I dokoncená střecha, na které se provádí údržba, opravy, revize a další je pracoviště !

Při posuzování povinnosti jak řešit v projektu bezpečnou práci na střeše je nutné brát úvahu, že:

- pracovník vykonává různorodé pracovní činnosti
- pracovník může přenášet břemena nebo rozměrné předměty
- může nastat náhlá změna povětrnostních podmínek ( poryv větru, déšť, námraza apod.
- rizika uklouznutí na fóliových povlakových krytinách
- a další

Projekt střešních kotvících systému musí pamatovat zejména na prípady náročných povětrnostních podmínek!

Postup při projektování střešních kotvících bezpečnostních systému

Ilustrační foto, zádržné systémy pro šikmé střechy, zdroj: internetNejprve je nutné definovat případná možná rizika, ke kterým může při práci na střechách docházet. Aktivitu lze charakterizovat jako běžnou, plánovanou, pravidelnou práci, nebo nahodilou, okamžitou, kterou je nutné provádět i v extrémních podmínkách, za dešte, sněžení, mrazu a podobně. Tyto podmínky jsou pak vždy mimořádně náročné na bezpečnost práce.

Právní předpisy vyžadují přednostní řešení formou kolektivní ochrany. Tato forma ochrany je nejméně riziková. Je však zpravidla finančně náročnější než individuální ochrana. Kolektivní ochranu musíme zásadně volit tam, kde je možný vstup osob, které nejsou poučenými, proškolenými a náležitě vybavenými pracovníky a vstup na střechu je označen a zabezpečen před vstupem neoprávněné osoby.

V zásadě jde o dva možné případy:

a) údržbové práce – hrozí pád na volném okraji, uklouznutí, propadnutí otvorem ve střeše ( např. světlíkem ), propadnutí konstrukcí střechy hrozí zpravidla při montážních pracích.
 
b) montážní práce – ( a to nejen pro výstavbu ) – hrozí pád na volném okraji, propadnutí střechou i propadnutí otvorem ve střešním plášti. Montážní práce téměř vždy vyžadují přesun břemen, osazování dílců, jejich spojování apod. Tyto činnosti vyžadují mimořádnou starost o bezpečnost práce.


Zdroj a autor textu: Ing.Mojmír Klas, CSc., projektant a revizor zádržných systému proti pádu osob, publikace: Metodika pro projektování a osazování strešních bezpecnostních
kotvících systému proti pádu osob pro ploché a šikmé strechy; www.mojmirklas.czŠtítky: Bezpečnost na střeše
Rubriky článků