Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Základní třídění asfaltových pásů

27. 6. 2016

Zatřídění ve smyslu ČSN 73 0606, Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení


PoložkaDruh výrobkuOznačeníVlastnosti, použitelnost
1 Asfaltové pásy bez krycí vrstvy AP-A vlastnosti podle výrobce; použití jako výztužné vložky povlakových hydroizolací vlepované do asfaltových hmot zpracovatelných za horka, popř. použité samostatně
2 Asfaltové pásy s krycí vrstvou AP-R vlastnosti podle výrobce; použití jako výztužné vložky povlakových hydroizolací vlepované do asfaltových hmot zpracovatelných za horka, popř. použité samostatně
3 Asfaltové pásy natavitelné AP-S vlastnosti podle výrobce, použití jako pásové povlakové hydroizolace, pásy jsou spojované mezi sebou v ploše i v přesazích plnoplošně natavením plamenem nebo horkým vzduchem, popř. slepovaných asfalty za horka
4 Asfaltové pásy natavitelné modifikované AP-SM asfaltové pásy s modifikovanou asfaltovou hmotou, vlastnosti podle výrobce, použití a zpracování podle položky 3
5 Asfaltové pásy natavitelné modifikované AP-SM-B modifikátor SBS kaučuk, popř. jiný elastomer, ostatní podle položky 4
6 Asfaltové pásy natavitelné modifikované AP-SM-P modifikátor APP, ostatní podle položky 10

Poznámka: Označení, vlastnosti a použitelnost dalších asfaltových pásů jako jsou expanzní, dilatační, speciální, kombinované samolepící a bezvložkové jsou uvedeny v příloze B výše citované ČSN.

Zatřídění dle norem DIN


označeníživičné střešní pásy DIN 52 143

živičné střešní izolační pásy DIN 52 130

živičné natavitelné pásy DIN 52 131

střešní izolační pásy z živice modifikované polymery DIN 52 132

natavitelné pásy z živice modifikované polymery DIN 52 133

nosná vložka
skelná tkanina  - G 200 DD G 200 S4
G 200 S5
PYE-G 200 DD PYE-G 200 S4
PYP-G 200 S4
PYE-G 200 S5
PYP-G 200 S5
polyesterové rouno  - PV 200 DD PV 200 S5 PYE-PV 200DD PYE-PV 200S5
PYP-PV 200 S5
skelné rouno V13*  - V60 S4*  -  -
Označeníparotěsná zábrana s přihlédnutím k DIN 52 143parotěsná zábrana s přihlédnutím k DIN 52 131

Nosná vložka
AL + skelná tkanina  -  - AL+G200 S4
AL+G200 S5
 -  -
AL + skelné rouno  -  - AL+V60 S4  -   -
AL AL*  -  -  -  -
AL + skelné rouno AL+V60*  -  -  -  -

* jen jako doplňková vrstva
Poznámka: V tabulce jsou prezentovány pouze tzv. normové pásy. Nejsou zde uvedeny některé speciální asfaltové pásy jako expanzní, samolepící, bezvložkové a jiné.

G skelná tkanina
PV polyesterové rouno
V skelné rouno
PYE živice s polymery, modifikace termoplastickým elastomerem (SBS-styren butadien styren
PYP živice s polymery, modifikace termoplastickým plastomerem (APP-ataktický polypropylen)
200 plošná hmotnost nosné vložky
DD izolační pás lepený do horké živice
S4/S5 natavovací pás tl.4 nebo 5mm
AL hliníková fólie


Autoři: Mikula Radovan, Řihák Jan M.
Zdroj: Publikace Pokrývačství Tradice z pohledu dneška, vydavatelství Grada
Obálka knihy Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška, vydavateslství GradaRubriky článků