Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Lepenky z asfaltových pásů, popis a tipy

17. 6. 2016

LEPENKA KRYCÍ - IZOLAČNÍ, NEBOLI ASFALTÉRSKÁ

Suroviny pro výrobu asfaltových (živičných) pásůASFALT - ZÁKLADNÍ SUROVINA

ilustrační foto, asfaltové (bitumenové) pásyAsfalt se získává z ropy, která se většinou nalézá ve velkých hloubkách pod zemským povrchem a vrty se přivádí na povrch. Nejdůležitější naleziště leží v Severní a Jižní Americe, Asii, Severní Africe, na území bývalého Sovětského svazu a v Severním moři. Potrubím a tankery se surová ropa dopravuje do rafinérií, kde se zpracovává destilací a jako jeden z produktů se získává )ropný) asfalt. Dnes již tedy nemůže dojít k záměně výchozího produktu asfaltu s dehtem, neboť tzv. dehtová lepenka se již nevyrábí. dehet a jeho páry jsou toxické a karcinogenní, na rozdíl od asfaltu, který je při výrobě, pokládce a v zabudovaném stavu zdravotně nezávadný.

OXIDOVANÝ ASFALT

Destilovaný asfalt získaný destilací při výrobě benzinu a různých olejů se pro použití při výrobě v asfaltových pásů dále zušlechťuje. Jedna z možností, jak destilovaný asfalt s ohledem na své technické vlastnosti, je zlepšit tzv. oxidační proces. Do rozpáleného destilovaného asfaltu se vhání vzduch, aby se změnila jeho molekulární struktura. Tímto technologickým postupem získáme oxidovaný asfalt.


MODIFIKOVANÉ ASFALTY

Dojde-li k zušlechtění oxidovaného asfaltu polymery, získáme asfalty elastomerové nebo plastomerové.

ELASTOMEROVÉ ASFALTY

Při jejich výrobě se používá jako modifikátoru styren-butadien-styren (SBS) různých struktur. Takováto živice se stává elastickou, při nízkých teplotách je flexibilní a velmi dobře odolává stárnutí.

PLASTOMEROVÉ ASFALTY

Modifikace se provádí ataktickým polypropylenem (APP). Tímto způsobem upravené asfalty jsou termoplastické, mají vysoký bod měknutí a vysokou odolnost proti stárnutí.


Přídavné materiály

Smícháním oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu s přísadami mikromletých minerálních plniv dojde k jeho zpevnění, zvýší se odolnost asfaltu proti povětrnosti a zlepší se jeho fyzikální vlastnosti.

Obecná struktura asfaltových pásů jako hydroizolačního materiálu

  • povrchová úprava vrchní
  • asfaltová krycí hmota vrchní
  • nosná vložka
  • asfaltová krycí hmota spodní
  • povrchová úprava spodní
ilustrační foto, asfaltové (bitumenové) pásy
Obr. Asfaltový pás na šikmé střechy, ilustrační foto


POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍ

Je tvořena posypem nejčastěji minerálních materiálů (drcená břidlice) nebo keramických materiálů (drcená keramika). Tato povrchová úprava se volí u asfaltových pásů určených pro horní hydroizolační vrstvu a má v prvé řadě chránit asfaltový pás proti vlivu UV záření a případně jiným agresivním vlivům, ale zároveň má i funkci estetickou. Proto výrobci asfaltových pásů používají různé barevné odstíny posypového materiálu.

Poznámka: České názvosloví používá obecný termín asfalt pro tzv. ropný asfalt, získávaný destilací ropy. V zahraniční (např. v SRN) se stejná hmota, používaná pro výrobu hydroizolačních pásů, označuje jako bitumen (živice) a hydroizolační pásy se nazývají bitumenové (živičné).

ASFALTOVÁ KRYCÍ HMOTA VRCHNÍ

Vrchní hmota asfaltu určuje vodotěsnost, odolnost proti působení povětrnosti a odolnost proti stárnutí. velmi důležitá je její soudržnost s nosnou vložkou.

NOSNÁ VLOŽKA

Nosné vložky mají za úkol vyztužit asfaltový pás. Mají zásadní vliv na mechanické chování pásů a snadnost pokládky na staveništi. určují maximální pevnost v tahu (N/50mm) a protažení při maximální tažné síle (%), a to jak v podélném, tak i příčném směru. Nosné vložky je nutné penetrovat, aby se zajistilo kvalitní spojení s asfaltovou krycí hmotou.
  • polyesterová netkaná textilie zpevněná pojivem nebo termicky
  • skelná tkanina tkaná i netkaná
  • kombinované vložky
  • kovové fólie

Běžně naměřené hodnoty

Vložky na bázi skla

Vložky na bázi polyesteru

tkané netkané
Tažnost podélná/příčná (%) 2-5 2 20-60
Tržné zatížení podélné/příčné (N/50mm) 1000 300-500 600-1100

ASFALTOVÁ KRYCÍ HMOTA SPODNÍ

Stejně jako vrchní hmota asfaltu má i tato spodní hmota hydroizolační funkci. Bývá upravena pro další zpracování. Jako samolepící umožňuje aplikaci pásů bez navařování, případně bývá různě profilována z důvodu snadnějšího tavení spodní asfaltové hmoty a tím se snižuje spotřeba PB plynu. Velmi důležitá je její soudržnost s nosnou vložkou.

ilustrační foto, asfaltové (bitumenové) pásy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ

Na spodní ploše jsou asfaltové pásy používané jako vrchní hydroizolační vrstva opatřeny tavnými PP nebo PE fóliemi, případně jemným pískem. Hydroizolační pásy určené pro mezivrstvy mohou být jak na vrchním, tak spodním povrchu opatřeny jemným posypovým materiálem nebo různými tavnými fóliemi.Autoři: Mikula Radovan, Řihák Jan M.
Zdroj: Publikace Pokrývačství Tradice z pohledu dneška, vydavatelství Grada
Obálka knihy Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška, vydavateslství Grada


Rubriky článků