Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Opravy podstřešní doplňkové hydroizolace

15. 10. 2015

U všech typů fólií platí následující zásady:

Pro níže uvedené opravy jsou určeny systémové pásky. Nedoporučuje se použít pásky či tmely na bázi silikonu, epoxídu, bítumenu či běžného akrylátu. Tyto materiály nejsou dlouhodobě funkční a po určité době by došlo k poškození spojeného detailu a netěsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy. V případě nesprávného provedení spoje nebo opravy, výběru nesprávného tmelu nebo lepicí pásky, není uznáno toto jako správná aplikace doplňkové hydroizolace a nenese se odpovědnost za možné škody.

Jednostranně samolepící pásky se většinou aplikují vždy z exteriérové strany spojované fólie.

Otvor do velikosti 2 cm

V případě malého otvoru do velikosti 2 cm (např. díra po hřebíku), lze materiály opravit přelepením otvoru příslušnou páskou. Toto lze provést jak ze spodní, tak i z horní strany fólie. Opravy lze provádět při teplotě vyšší než +5°C.

Opravy podstřeší, otvor do velikosti 2 cm, zdroj: JUTA a.s.

Otvor do velikosti 15x15 cm

V případě otvoru většího, avšak do velikosti 15 cm (např. díra po spadlém stavebním materiálu či nástrojí, popř. způsobená během manipulace s doplňkovou hydroizolací), je nutné opravu řešit záplatou výhradně z horní (exteriérové) strany doplňkové hydroizolace. Na opravu se použije materiál stejný, jako je opravovaná doplňková hydroizolace. Záplata musí být stejně stranově otočena, jako je opravovaný materiál. Připraví se čtvercová záplata, která je větší než příslušný otvor na každou stranu min. o 5 cm a max. o 10 cm, po obvodu se podlepí příslušnou oboustranně samolepící páskou (podle typu fólie), odstraní se krycí prvek pásky a záplata se přelepí přes opravovaný otvor. Rovněž lze použít způsob přelepení okrajů záplaty jednostranně lepicí páskou. Záplata se nalepuje přes otvor nakoso, tj. jeden z rohů čtverce záplaty směřuje k hřebeni tak, aby případná stékající voda mohla bez překážky volně stéci dolů. Opravované místo musí být čisté, bez prachu, vody či mastnoty. Pokud je takových otvorů v jednom pásu doplňkové hydroizolace mezi dvěma krokvemi více, lze je stejným způsobem opravit, pokud jsou od sebe vzdáleny více než 30 cm. V případě, že se otvor nachází pod kontralatí, je nutné nejprve kontralať demontovat otvor se v žádném případě nesmí opravovat přelepením záplaty přes kontralať. Opravy provádíme při teplotě vyšší než +5°C.

Opravy podstřeší, otvor do velikosti 15x15 cm, zdroj: JUTA a.s.

Otvor větší než 15x15 cm

Velký otvor / poškození o velikosti větši než 15x15 cm opravíme pouze výměnou celého pásu mezi kontralatěmi, které sousedí s místem poškození. Podsunutím nového pásu pod horní nepoškozený pás a překrytím nižšího nepoškozeného pásu s přesahem min. 10cm. Pro třídu těsnosti DHV 6, DHV 5 lze nový pás položený na původním pásu zajistit z boku sponkovačkou ke kontralati. Pro třídu těsnosti DHV 4, DHV 3 a DHV 2 je nutno nejprve demontovat sousední kontralatě, podsunout nový pás s odpovídajícími a těsněnými přesahy a následně znovu přikotvit a podtěsnit kontralatě.

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků