Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Výhody tříplášťových střech v zimě

4. 3. 2015

Tříplášťové střechy

Výhoda tříplášťových střech v horských oblastech spočívá v tom, že teplo procházející tepelnou izolací ve formě tepelných ztrát je odváděno větranou spodní vzduchovou vrstvou do vnějšího prostředí, aniž by docházelo vlivem tohoto tepla k ohřívání krytiny s následkem odtávání sněhu. Prouděním studeného vzduchu zejména v noci, a na neosluněných stranách stavby i ve dne, by jinak, postupně mokrý sníh namrzal a vytvářely by se i velmi tlusté ledové masivy na krytině, které při sesuvu poškozují  krytinu.

Účinnost tříplášťové konstrukce je samozřejmě podmíněna funkčním větráním spodní vzduchové vrstvy, dostatečným tepelným odporem konstrukce a vyloučením tepelných mostů v konstrukci střešního pláště. Jedině za těchto podmínek může být dosaženo toho, že je na rubu krytiny přibližně stejná teplota jako na vnější straně a  pak zůstává sníh na střeše a odtává samotným slunečním zářením od povrchu pomalu a rovnoměrně.

Namrzáním ledu v oblasti nevytápěných přesahů střechy přes svislé konstrukce dochází k tvorbě ledových valů, za nimiž se shromažďuje voda, která pak vlivem hydrostatického tlaku proniká ložnými a styčnými spárami mezi jednotlivými prvky skládané krytiny. Příčinou tvorby ledových valů nejsou jen nepřiměřené tepelné ztráty, ale i nevhodná konstrukce střechy, zejména zužování příčného profilu střechy vikýři nevhodného tvaru.

Dostatečné větrání

V horských podmínkách pro potřebné větrání horní vzduchové vrstvy tříplášťových konstrukcí střech je třeba dodržovat požadované větrací průřezy podle tab. Doporučené dimenze větrání šikmých střech v kapitole Střešní konstrukce – Odvětrání. Na druhé straně však neopodstatněné zvětšování tloušťky kontralatí by vedlo k nadměrnému přívodu ve dne teplého a v noci studeného venkovního vzduchu, což by podporovalo postupné namrzání sněhu. Stejně tak je žádoucí dodržování tloušťky spodní vzduchové vrstvy podle tab. Doporučené dimenze větrání šikmých střech dle návodu výrobců.

S tím úzce souvisí i volba druhu tepelné izolace. Hladší vnější povrch tvarově stabilních izolačních materiálů přispívá k laminárnímu proudění ve spodní vzduchové vrstvě a navíc je u nich vyloučeno postupné zaplnění vzduchové mezery vlivem proudění vzduchu, jak k tomu může dojít při použití tepelně izolačních vláknitých materiálů o velmi malé objemové hmotnosti. Funkce přiváděcích a odváděcích větracích otvorů může být krátkodobě omezena sněhem, při návrhu je však třeba vyloučit jejich  umístění do míst s rizikem častých závějí.

Protisněhové prvky z našeho Katalogu pomocného materiálu

 

Odborné provedení krytiny včetněvsolidních střešních detailů

Hřeben / nároží

Účinné odvětrání vlhkosti ze střešního pláště v oblasti hřebene má obzvlášť velký význam. Provedení hřebene nasucho v kombinaci s odvětrávacími taškami podél hřebene, nároží čí úžlabí zaručuje dostatečné odvětrání střechy. V horských podmínkách omezení průniku polétavého sněhu v oblasti hřebene či nároží je velmi důležité.  K tomu přispívá dodržení správného přesahu hřebenáčů přes tašky, tj. dodržení vzdálenosti poslední latě pod hřebenem max. 4 cm a těsné položení hřebenáčů na  tašky, tj. dodržení správné výšky hřebenové latě tak, aby po konečném připevnění hřebenáčů se tyto těsně dotýkaly přes větrací pás hřebene tašek alespoň na jednom místě na obou stranách hřebene. Totéž platí i pro nároží, kde však místo větracího pásu hřebene musí být provedeno zakrytí spáry mezi hřebenáči a taškami pomocí větracího pásu nároží, což je obecný požadavek. Zejména v horských podmínkách je třeba dodržet pravidlo pokrývání hřebenáčů s překrytím po směru převládajících větrů.

Je-li součástí střechy např. trapézový vikýř, u něhož se průnik pultové střechy a bočních ploch pokrývá hřebenáči vykloněnými do stran, musí být zajištěna dostatečná stabilita hřebenových latí vůči bočním tlakům sněhu z pultové části střechy.

Okapová hrana

I zde mají větší přesahy střechy přes obvodovou konstrukci velký význam nejen z hlediska lepší ochrany před povětrnostními vlivy, ale pro menší riziko zásahu obvodových stěn při sesuvu sněhu. Doporučuje se zvětšit vzdálenost druhé latě nad okapem tak, aby spodní hrana tašky byla zplna podložena okapovou latí – viz obr.

Výše položené žlaby přispívají k funkčnímu přívodu vzduchu do horní vzduchové vrstvy i při zakrytí okapové hrany sněhem. Pokud je zapotřebí zabránit sesuvu sněhu,  umisťují se do druhé řady od okapu sněholamy a nad nimi protisněhové tašky.

 

Zdroj textu: Bramac spol. s.r.o.

 Štítky: Střecha zima, Střecha doplňky, Šikmá střecha, Betonová taška, Tříplášťová střecha
Rubriky článků