Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Protisněhová ochrana u střešních tašek

28. 3. 2015

Výrobci střešních krytin a doplňků nabízejí několik možných způsobů, jak zabránit sesuvu sněhu ze střechy. Například protisněhové háky, mříže, sněholamy apod. Protisněhové háky zabraňují sklouzávání sněhu ze střechy. Jejich doporučené množství závisí na sklonu střechy a na množství sněhových srážek oblasti.

Maloformátové tašky

Protisněhová zábrana (sněhový hák)
Zabraňuje sklouzávání sněhu z bobrovek/zdvojených bobrovek.

Pokládání:
V zásadě platí stejná schémata pokládání jako u protisněhových tašek. Potřebné množství protisněhových zábran závisí na sklonu střechy a na množství sněhových srážek v dané oblasti. Umisťují se od 2. řady od okapní hrany, průběžně 1,96 ks protisněhové zábrany na 1 bm okapní hrany.

Výhody:

– možnost rozdělení do celé plochy střechy
– nedochází k narušení střešního pláště.


Sněholamy

Použití sněholamů doporučujeme jako dodatečnou ochranu v druhé řadě od okapu především v oblastech s častým výskytem sněhu. Místo průběžné řady protisněhových tašek se namontuje mříž sněholamu. Toto řešení se uplatňuje především tam, kde je předepsána ochrana proti sesuvu sněhu a ledu, např. nad vchodem apod. Sněholamy je vhodné umisťovat i v několika řadách nad sebou, v případě dlouhých krokví (nad 7 m) nad prostupy (střešní okna, vikýře apod.). Vždy platí zásada, že nad sněholamem musí být rovnoměrně rozmístěny protisněhové tašky.

Protisněhové prvky z našeho Katalogu pomocného materiálu

 

Bramac nabízí 3 varianty sněholamů:

  • mřížový sněholam
  • trubkový sněholam
  • držák kulatiny

Technický obrázek mřížového sněholamu s taškou sněholamu profilovanou

Případné použití zesílené mezilatě pod tašky sněholamu.

Velkoformátové tašky

Protisněhová taška
Je základní taška s betonovým výstupkem.

Obr.: ilustrační foto, protisněhové háky

Pokládání:
Potřebné množství protisněhových tašek závisí na sklonu střechy a na množství sněhových srážek v dané oblasti. Protisněhové tašky se umisťují od 2. řady od okapní hrany.

Výhody:

- harmonické začlenění do plochy střechy
- výrazné omezení rizika poruch střešního pláště tlakem sněhu

 

Zdroj textu: Bramac spol. s.r.o.

 Štítky: Střecha zima, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha doplňky, Šikmá střecha, Betonová taška
Rubriky článků