Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Betonová taška Bramac - Ochrana proti sesuvu sněhu

18. 11. 2014

Obecně

S moderními stavebními materiály lze spolehlivě řešit i konstrukce střech ve vyšších nadmořských výškách, na které, zejména vlivem sněhových srážek a extrémních teplot, jsou kladeny zvýšené požadavky na střechu. Je to právě betonová krytina, která je díky malé nasákavosti obzvláště vhodná pro tyto, jinak velmi nepříznivé, podmínky. Nicméně samotný výběr vhodné krytiny není postačující pro zajištění spolehlivé funkce střechy na horách. V důsledku mimořádných klimatických podmínek musí být věnována návrhu střechy a jejímu provedení rovněž mimořádná péče.

Při návrhu střešní konstrukce je třeba vzít v úvahu normy ČSN 73 0540-2:2002 a ČSN 73 1901:1999, kde je řada doporučení, zejména co se týče tvaru střechy, prostupů krytinou, nástaveb, přesahů střechy nad svislé konstrukce apod. Tyto technické podklady stanovují další konkrétní požadavky výrobce betonové střešní krytiny, jimiž jsou:

• střešní konstrukce bezpečné proti polétavému sněhu,
• dostatečné větrání,
• odborné provedení krytiny včetně solidních střešních detailů,
• dostatečná ochrana proti sesuvu sněhu a námraz.

 

Protisněhové prvky z našeho Katalogu pomocného materiálu

 

Je třeba rozlišovat dva druhy ochrany proti sesuvu sněhu:

- protisněhové tašky a sněhové háky, které slouží zejména k ochraně vlastní krytiny před následky sesuvu zmrzlého sněhu a ledu
- sněholamy, které brání sesuvu sněhu přes okap na komunikace, či na níže ležící stavební konstrukce. Zde je nutná kombinace s protisněhovými taškami nebo háky.

Správná protisněhová ochrana zabraňuje škodám na střeše v důsledku samovolného sesouvání vrstvy zmrzlého sněhu (ledu) a chrání před sesunem sněhu ze střechy. Protisněhová ochrana má optimální účinek, je-li rovnoměrně rozložena po celkové ploše střechy. Potřebné množství se řídí sklonem střechy a předpokládaným sněhovým zatížením. Protisněhové tašky nenahrazují sněholamy, naopak. Bez protisněhových tašek v ploše střechy je sněholam stejně tak ohrožený detail, jako každý jiný prostup střechou.

Tabulka: Výpočet potřebného množství protisněhových tašek na m2

Příklad: Sklon střechy 18°, základní tíha sněhu 7kN/m2. Průsečík obou linií leží ve schématu E. Z toho vyplývá, že potřeba protisněhových tašek je 2,8 ks na m2

Schémata pokládání (A až G)

Protisněhové tašky pro velkoformátové tašky F10 (pro formát F7,5 platí stejný počet protisněhových tašek na m2 jako u tašek F10)

Schéma A

Každá 8. taška je protisněhová. Spotřeba: cca 1,3 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma B

Každá 7. taška je protisněhová. Spotřeba: cca 1,4 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma C

Každá 6. taška je protisněhová. Spotřeba: cca 1,8 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma D

Každá 5. taška je protisněhová. Spotřeba: cca 2 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma E

Každá 2. taška v každé 2. řadě je protisněhová. Spotřeba: cca 2,8 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma F

Každá 3. taška v každé řadě je protisněhová. Spotřeba: cca 3,4 ks/1m2 a jedna celá řada.

Schéma G

Každá 2. taška v každé řadě je protisněhová. Spotřeba: cca 5 ks/1m2 a jedna celá řada.

 

Zdroj textu: Bramac spol. s.r.o.Štítky: Střecha zima, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha doplňky, Šikmá střecha, Betonová taška
Rubriky článků