Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Instalace sněhových zábran na plechové krytiny

2. 1. 2015

Systém sněhových zábran plechových střešních krytin

Návrh a instalace systému sněhových zábran

Systém sněhových zábran má za úkol udržet sněhovou vrstvu na střeše jako celek. Sněhová vrstva na střeše postupně odtává bez rizika sesuvu, poškození střešního pláště i dalších konstrukcí a bez rizika ohrožení majetku a zdraví osob. Sněhová vrstva je rovněž tepelným izolantem, který může zlepšit tepelně-technické vlastnosti střešního pláště v zimním období.
Správná funkce systému sněhových zábran je závislá na správné volbě typu, množství a rozmístění jednotlivých prvků systému. Celý systém je navržen tak, aby bezpečně efektivně a hospodárně plnil svou funkci po celou dobu životnosti střešního pláště. Některé prvky systému jsou mezi sebou zaměnitelné, jiné nikoliv, dbejte proto na dodržení skladby prvků pro daný typ krytiny. Nedílnou součástí celého systému je spojovací a kotevní materiál.

 

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Protisněhové prvky z Katalogu pomocného materiálu

Lehké plechové skládané krytiny z Katalogu střešních krytin

Lehké plechové falcované krytiny z Katalogu střešních krytin

 

Návrh systému

1) Sněhové zábrany jsou děleny do dvou skupin. První skupina sněhových zábran je umístěna u okapní hrany střešní roviny a má za úkol zajistit stabilitu sněhového převisu na hraně střechy. Druhá skupina sněhových zábran je umístěna v ploše střechy a zajišťuje stabilitu sněhové vrstvy v ploše. Obě tyto skupiny jsou pro zajištění stability sněhové vrstvy na střeše nutné. Pro obě tyto skupiny jsou samostatná schémata u výrobců střešních krytin.

2) Je nutno správně určit sněhovou oblast ve které se stavba s daným střešním pláštěm nachází. Mapa sněhových oblastí je součástí normy ČSN EN 1991-1-3. Orientační mapka je součástí tohoto montážního návodu. V případě umístění stavby na hranici sněhových oblastí vždy uvažujte se sněhovou oblastí vyšší. V případě pochybností, kontaktujte projektanta.


Návrh systému u okapní hrany

Dle sklonu střešní roviny a sněhové oblasti určíte typ, množství a rozmístění sněhových zábran u okapní hrany dle typu krytiny.

Obr.: Schéma rozmístění držáků sněhových zábran (Pro SZ 2000) dle typu použité krytiny


BOND, ROOF, GRANDE PLUS, ARAD PREMIUM (pro SZ 2000)

sklon / sněhová oblast I II II IV V VI VII
do 16° A A A A A A B
17° A A A A A B B
18° A A A A A B B
20° A A A A A B C
25° A A A A B B C
30° A A A A B B C
35° A A A A B C C
40° A A A B B C C
45° A A A B B C C
50° A A A B B C C

Zdroj textu:  Satjam s.r.o.Štítky: Střecha zima, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha doplňky, Šikmá střecha, Plech na střechu
Rubriky článků