Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Ochrana osobních údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Návrhář krytin!

Chceme Vám dopřát ten nejlepší možný prožitek z naší aplikace. K tomu potřebujeme znát určité Vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout jedinečné služby na míru. Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů pro nás jsou a vždycky budou nesmírně důležité. Proto vám chceme přehledně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, ukládáme a užíváme vaše osobní údaje a popsat vaše možnosti kontroly a volby ohledně toho, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje.

To je naším cílem, a tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) podrobněji vysvětlují, co přesně to znamená.

 

2. O těchto zásadách

Tyto Zásady stanoví základní podrobnosti práv a povinností Vás jako uživatele a nás jako poskytovatele.

Příležitostně můžeme vyvinout nové služby, nebo nabízet další. Pokud zavedení takových nových nebo dalších služeb způsobí podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám více informací nebo dodatečné podmínky či zásady. Není-li uvedeno jinak, jakékoli nové nebo další služby se budou řídit těmito Zásadami.

Účelem těchto Zásad je:

 

 • zajistit, že víte, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je užíváme a s kým je sdílíme

 • vysvětlit, jak používáme vaše osobní údaje, které s námi sdílíte, abychom vám mohli poskytnout skvělý uživatelský prožitek při užívání služby návrhář střech

 • seznámit vás s vašimi právy a možnostmi v souvislosti s osobními údaji, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, a s tím, jak budeme chránit vaše soukromí

 

Doufáme, že vám to pomůže porozumět závazkům ochrany soukromí, které vůči vám máme. Nebo, pokud nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte prosím, že je jen na vás, zda budete užívat službu Návrhář střech.

 

3. Vaše práva a volby

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dává fyzickým osobám určitá práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Rádi poskytneme uživatelům transparentní prostředí a možnost kontroly přístupu k údajům, abychom jim pomohli tato práva plně využít. S výjimkou případů jejich omezení na základě zákona mají fyzické osoby následující práva:

 

 • Právo na přístup – právo být informováni a vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme

 • Právo na opravu – právo požadovat, abychom opravili nebo aktualizovali vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné či neúplné

 • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali

 • Právo na omezení zpracování – právo požadovat, abychom dočasně či trvale ukončili zpracovávání některých či všech vašich osobních údajů

 • Právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací

 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu

 • Právo na přenositelnost údajů – právo vyžádat si kopii vašich osobních údajů v elektronické formě a právo přenést tyto osobní údaje za účelem jejich využití v rámci služeb jiné osoby

 • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by pro vás takové rozhodnutí mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo

 

4. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Je pro nás nesmírně důležité, abyste rozuměli tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč je to nutné.

 

Osobní údaje shromažďované při registraci do služby Návrhář střech

Při registraci do služby Návrhář střech shromažďujeme určité osobní údaje nezbytné k tomu, abyste službu mohli používat. Jedná se o kategorii údajů poskytnutých při registraci účtu. Konkrétně se jedná o adresu Vašeho emailu.

Osobní údaje shromážděné na základě vašeho využívání služby Návrhář střech

Když používáte službu Návrhář střech, shromažďujeme osobní údaje týkající se vašeho používání služby Návrhář střech. Abychom mohli zlepšovat naše služby a zároveň kontrolovat využívání placených služeb, shromažďujeme tyto údaje:

 

 • Fotografie domu

 • Fotografie samotného návrhu krytiny na domu

 • Čas a datum pořízení návrhu

 • Uživatelský email

 • Technické údaje o telefonu (značka, verze os, model platforma)

 • Celkový pohyb a chování v aplikaci (elektronicky anonymizované)


Shromažďované osobní údaje, které nám umožňují poskytovat další funkce

Dle potřeby nám taktéž můžete poskytnout další osobní údaje nebo nám dát svolení ke shromažďování osobních údajů např. za účelem poskytování dalších funkcí. Mezi ně patří kategorie dobrovolných mobilních údajů, platebních údajů, údajů v rámci soutěží, průzkumů a loterií a marketingových údajů. V rámci plateb shromažďujeme tyto osobní údaje:

 

 • Jméno

 • Fakturační adresa

 • Firemní fakturační údaje (při objednávce na firmu)

 

5. Proč tyto osobní údaje shromažďujeme a používáme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k těmto účelům:

 • Poskytování služby Návrhář střech a dalších služeb, jejich personalizace a zlepšení vašeho zážitku z jejich používání

 • Porozumění tomu, jakým způsobem se ke službě Návrhář střech připojujete a jak ji využíváte, a to za účelem zajištění technické funkčnosti služby Návrhář střech, vývoje nových produktů a služeb a analyzování vašeho způsobu používání služby Návrhář střech

 • Komunikace s vámi pro účely související se službou Návrhář střech

 • Zpracování vaší platby pro účely prevence nebo odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného používání služby Návrhář střech

 • Komunikace s vámi přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů pro následující účely: marketing, výzkum, účast v soutěžích, průzkumech a loteriích, propagační účely

 • prostřednictvím e-mailů, oznámení nebo jiných sdělení v souladu s případnými svoleními, která jste nám udělili

 • poskytování funkcí, informací, reklamy nebo dalšího obsahu na základě konkrétní polohy

 • pro další oprávněné obchodní účely

 

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo.

 

7. Sdílení vašich osobních údajů

Zde uvádíme kategorie příjemců osobních údajů shromážděných či vytvořených při vašem užívání služby Návrhář střech.

Aplikace a zařízení třetích osob, které připojíte ke svému účtu Návrhář střech

Pokud svůj účet na Návrháři střech propojíte s aplikací a/nebo zařízením(i) třetí osoby, jako jsou sociální média, platformy a služby pro sdílení obrázků, budeme sdílet technické údaje s operátorem této aplikace a/nebo zařízení třetí osoby, abyste se mohli připojit na svůj účet a/nebo pro usnadnění poskytování služby. Ohledně některých třetích osob, které by mohly požádat nebo vyžadovat, abychom s nimi sdíleli vaše údaje, požádáme o vaše svolení, než jim vaše údaje poskytneme.

Kdo vás sleduje na sociálních sítích

Občas můžete chtít, abychom sdíleli údaje o vašem užívání aplikace Návrhář střech s ostatními uživateli, kteří vás sledují na sociálních sítích. Pokud budete sdílet své soukromé návrhy s fotkami svých domovů s ostatními, mějte prosím na paměti, že tito příjemci mohou vaše soukromí dále sdílet.

 

Údaje, které můžeme sdílet

 

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb (např. Digimadi, Amazon), kteří pro nás pracují a mohou potřebovat přístup k některým osobním údajům, aby nám mohli poskytovat své služby. K těmto společnostem patří ty, které jsme najali, aby poskytovali zákaznickou podporu, obsluhovali technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování služby Návrhář střech, pomáhali nám chránit a zabezpečit naše systémy a služby, a pomohli propagovat naše produkty a služby, jakož i produkty, služby, akce a produkty pod společnými značkami, na nichž se aplikace Návrhář střech podílí.

Zpracovatelé plateb

Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s našimi zpracovateli plateb (Digimadi people s.r.o.), abychom jim umožnili zpracovat vaše platby, a za účelem předcházení podvodům.

Reklamní partneři

Spolupracujeme s reklamními partnery, abychom mohli přizpůsobit reklamní obsah, s nímž se ve službě Návrhář střech setkáte. Tito partneři nám pomáhají zobrazovat více relevantní reklamy a propagační sdělení, což může zahrnovat zájmově orientované reklamy (také známé jako online behaviorální reklama), kontextovou reklamu a generickou reklamu. My a naši reklamní partneři můžeme zpracovávat určité osobní údaje, které nám lépe pomohou pochopit vaše zájmy a preference, abychom mohli zobrazovat reklamy, které se vás více týkají.

Partneři Návrhář střech

Můžeme sdílet váš email a další Uživatelské údaje nezbytné pro přístup k vašemu účtu. S takovou třetí osobou můžeme také sdílet vaše osobní údaje, jako zda a v jakém rozsahu jste využili nabídku, aktivovali účet Návrhář střech nebo aktivně využívali službu Návrhář střech. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet v pseudonymizovaném formátu s našimi partnery ve stavebním průmyslu, abychom jim pomohli zjistit, jak se daří obsahu, k němuž nám poskytli licenci, a umožnili vám využívat originálních textur krytin jejich vlastní výroby.

Analytičtí výzkumníci

Vaše osobní údaje budeme sdílet pro účely činností, jako je statistická analýza a akademický výzkum, ale jen v pseudonymizovaném formátu. To znamená, že sice můžeme sledovat jakýkoliv krok jakéhokoliv uživatele, který spustí mobilní aplikaci, ale nevíme, kdo tyto konkrétní kroky provádí. V momentě, kdy uživatel zadává do aplikace své osobní údaje, jsou nám tyto osobní údaje elektronicky skryty, takže je nám umožněno pouze sledovat konkrétní chování uživatelů, aniž bychom věděli, o jakého uživatele se jedná. Chování a osobní údaje uživatelů jsou striktně separovány od sebe, čímž je zajištěna anonymita uživatelů.

Regulační orgány a orgány pro ochranu údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet, pokud budeme v dobré víře, že jsme povinni tak učinit, abychom splnili své povinnosti na základě platného zákona, nebo v rámci platného právního řízení, například na základě příkazu k prohlídce, usnesení soudu nebo soudního příkazu. Vaše osobní údaje budeme také sdílet, pokud to budeme v dobré víře požadovat za nutné pro potřebu našeho vlastního oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby v souvislosti s národní bezpečností, prosazováním práva, soudním sporem, trestním řízením, ochranou bezpečí jakékoli osoby, nebo abychom předešli hrozící újmě na životě či na zdraví, budeme-li mít za to, že nad takovým zájmem nepřevyšují vaše základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich soukromých údajů.

Nabyvatelé našeho podniku

Vaše osobní údaje budeme sdílet v případě, že prodáme náš podnik nebo budeme jednat o jeho prodeji, s kupujícím nebo se zájemcem. V takovém případě bude vlastník aplikace Návrhář střech nadále zajišťovat důvěrnost vašich osobních údajů a vyrozumí vás, než vaše osobní údaje předá kupujícímu, nebo než se stanou předmětem odlišných zásad ochrany soukromí.

 

8. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu aplikace Návrhář střech a pro oprávněné a zásadní obchodní účely, jako je například cíl nadále poskytovat služby aplikace Návrhář střech, činit obchodní rozhodnutí o nových funkcích a nabídkách na základě příslušných údajů, plnit naše právní povinnosti a řešit spory. Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budete užívat služby aplikace Návrhář střech. Uchováváme například vaše seznamy návrhů, použité krytiny a údaje o vašem účtu.

Na vaši žádost smažeme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje tak, aby vás nadále nebylo možno na základě těchto údajů identifikovat, pokud nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni určité osobní údaje uchovat, včetně situací, jako jsou tyto:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešený problém, například neuhrazená dlužná částka na vašem účtu, nevyřešený právní nárok nebo spor, budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud se záležitost nevyřeší

 • Pokud budeme potřebovat uchovat vaše osobní údaje pro účely splnění našich právních, daňových či účetních povinností nebo pro účely auditu, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy

 • Pokud to bude nezbytné pro účely našich oprávněných obchodních zájmů, jako je předcházení podvodům nebo zajištění bezpečnosti našich uživatelů

9. Předávání do jiných států

Vlastník aplikace Návrhář střech může také pověřit zpracováním vašich osobních údajů společnosti nebo osoby v jiném než vašem státě, nebo s nimi vaše osobní údaje sdílet. Vaše osobní údaje tedy mohou podléhat právní úpravě ochrany soukromí, která se liší od úpravy platné ve vašem státě.

Osobní údaje shromážděné v Evropské unii a Švýcarsku mohou být například předány třetím osobám a zpracovány třetími osobami, které se nachází ve státě mimo Evropskou unii a Švýcarsko. V takových případech vlastníci aplikace Návrhář střech zajistí, aby byly vaše osobní údaje předány způsobem v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí, zejména, že budou přijata patřičná smluvní, technická a organizační opatření, jako například Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

10. Odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích osob a další odkazy na obsah na webových stránkách třetích osob. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany soukromí třetích osob a neneseme za ně odpovědnost. Upozorňujeme, že kliknutím na reklamu či odkaz třetí osoby opouštíte aplikaci Návrhář střech a jakékoli osobní údaje, které poskytnete, nebudou podléhat těmto Zásadám. Přečtěte si prosím zásady ochrany údajů těchto třetích osob a zjistěte, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

 

11. Děti

Služba Návrhář střech není určena dětem, jejichž osobní údaje jsou z důvodu jejich věku protiprávní zpracovávat, nebo jejichž osobní údaje nemohou být zpracovány bez souhlasu jejich zákonných zástupců, ať už na základě nařízení GDPR nebo místních právních předpisů.

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších, než je příslušný věkový limit uvedený v právních předpisech na území daného státu. Pokud jste mladší, než je příslušný Věkový limit, neužívejte prosím služby aplikace Návrhář střech a neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje osoby mladší, než je příslušný Věkový limit, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom takové osobní údaje odstranili. To může vyžadovat, abychom smazali účet Návrhář střech takové nezletilé osoby.

 

12. Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme průběžně měnit.

Když v těchto Zásadách učiníme podstatné změny, výrazně vás o tom informujeme, jak bude za daných okolností vhodné, např. zobrazením výrazného upozornění v rámci služby Návrhář střech, zasláním e-mailu, nebo zobrazením oznámení na vašem zařízení. Můžeme vás vyrozumět předem.

Proto se prosím ujistěte, že jste si jakékoli takové oznámení pečlivě přečetli.

 

13. Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si tyto Zásady přečetli. Pokud budete mít ohledně těchto Zásad jakékoli otázky, obraťte se na nás na emailové adrese marketing@krytiny-strechy.cz

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad je Martin Smutný.

Doufáme, že se Vám Návrhář střech bude líbit!